Vad är det som vi fyller vår dag med?

Nu har även  Britt lämnat jobbet på Kardiologen efter 45 intressanta och roliga år. Gick i pension 1 juni 2013.
För Svenne är det f.d. jobb sedan länge. Han gick redan 28 Februari 2001 med avtalspension, sedan 2007 äkta pensionär.

Det handlar om tid som går åt att sköta om hus och hem. Nu har vi lämnat Sturefors och bosatt oss i det som förut var vårt sommarställe, Betlehem, som vi köpte hösten 2007.
Det handlar också om att umgås med barn och deras respektive. Och om att umgås med släktingar och vänner som vi är lyckliga nog att ha fått många.

En annan typ av engagemang gäller också för oss. Vi tillhör Pingstkyrkan i Linköping. Till dess verksamhet hör Bjärka Säby nya slott, och Cupolen dit församlingen flyttade 2014 (från Kungsgatan 30 inne i stan). Här har Svenne lagt ned en del av pensionärsöverskottsenergin rent praktiskt.

Flytten till Falerum innebär också nya engagemang där. Vi känner oss välkomna till bygden och den vackra Uknadalen dit tyvärr inte många flyttlass går.

Övriga länkar:
 Antikrundan:AntikrundanTegelsätersläkten:Tegelsätersläkten Vår båtklubb:Vindommens småbåtssällskap  Sion Brass.Essbas
"Antikrundan" är en skämtsam beteckning på en grupp "Saabare", vari Svenne en tid ingick. De flesta är pensionärer (antikviteter).
De träffas och äter lunch ihop en gång i månaden.
"Tegelsätersläkten" är en sida om släkten på Svennes mors sida. Ett långtidsprojekt som går ryckvis framåt.
Rycken kommer oftast strax efter släktträffarna som brukar äga rum vartannat år.
"Vår båtklubb" är belägen 9 km från Falerum vid sjön Vindommen.
Sion Brass var Svenne medlem i sedan 1965. Började i Olofström 1960. Slutade hösten 2023. Brassmusikant i drygt 60 år kan räcka.

Tillbaka till startsidan igen

Uppdaterad senast 2023-11-26